DoubleTake WHITE/WHITE EXTREME DELUXE FRONT SEAT CUSHION