Conversion Kit, Aluminum, E-Z-Go RXV 08+ 12V to 8V