BOX-113 - Utility Box Mounting Kit, E-Z-Go Marathon